Ana içeriğe atla

Merkezin amacı, regülasyon ve rekabet konusunda bilimsel araştırmalar yapmak, piyasaların güvenli, etkili ve verimli işleyişine katkıda bulunacak veriler üretmek, analizler yapmak, Türkiye’ye özgü kurumsal koşulları gözönünde tutan öneriler geliştirmek ve bu alanda çalışan akademisyenler ile ilgili kurum/kuruluşlar arasında etkili fikir alışverişi ve işbirliği için uygun ortam oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

  • Bilişim, telekomünikasyon, enerji ve ulaşım gibi altyapı sektörlerindeki regülasyon uygulamaları ve politikaları üzerine araştırmalar yapmak.
  • Rekabet politikası ve hukukunun etkinliği üzerinde araştırmalar yapmak.
  • Düzenleyici etki analizi çalışmaları yapmak.
  • Regülasyon ve rekabet ekonomisi alanlarındaki bilimsel gelişmeleri takip etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar, seminerler, yaz okulları, çalıştaylar, sempozyumlar, konferans ve kongreler düzenlemek; ortak yayınlar yapmak.
  • Regülasyon ve rekabet ekonomisi alanında araştırmacı yetiştirmek için üniversite içinde uygun altyapı oluşturmak.
  • Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.